Direct naar content

Beschermd wonen in Amsterdam

Beschermd wonen is voor iedereen die niet zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen. Heeft u om die reden een beschermde en veilige woonplek nodig In Amsterdam? Buurtteam Amsterdam geeft advies en beantwoordt al uw vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Beschermd wonen in Amsterdam?

Buurtteam Amsterdam helpt u!

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag begeleiding of bescherming nodig hebben. Indien er 24 uur toezicht nodig is, kunt u beschermd wonen in een instelling. Indien begeleiding op afstand of op afroep voldoende is, kan er gekozen worden voor een vorm van zelfstandig wonen.

Vragen of advies over beschermd wonen?

Buurtteam Amsterdam helpt u

Voor wie is beschermd wonen bedoeld?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met uw gedachten en gevoelens. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen (bijvoorbeeld uw familie, een arts, uw werkgever) of met instanties (zoals de gemeente, de Belastingdienst of de woningbouwvereniging). Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee.

Er is geen vaste omschrijving van de problemen en stoornissen die passen binnen beschermd wonen. Om te bepalen of beschermd wonen een uitkomst is, wordt altijd gekeken naar uw specifieke situatie. Zoals: wat kunt u zelf, waar woont u nu, waarin hebt u hulp of begeleiding nodig? Mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen, hebben bijvoorbeeld te maken met een persoonlijkheidsstoornis, autisme of een verslaving. Of een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis.

Welke vormen van beschermd wonen zijn er?

Er zijn in Nederland tienduizenden mensen die beschermd wonen, verdeeld over verschillende soorten woongroepen en woonvormen. Vormen van beschermd wonen, zijn:

 • 24-uurs opvang
  Bij 24-uurs opvang woont u in één gebouw met anderen die ook begeleiding of bescherming nodig hebben. Overdag zijn er begeleiders aanwezig. ‘s Nachts is een toezichthouder aanwezig. Iedereen heeft een eigen kamer en er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes, zoals een eetkamer.
 • Groepswonen
  Bij groepswonen deelt u een woning met anderen. U heeft een eigen kamer en deelt andere ruimtes zoals de badkamer, keuken, woonkamer en toilet. Medewerkers zijn op vaste tijden aanwezig en daarnaast ook 24 uur per dag oproepbaar.
 • Begeleid wonen
  Bij begeleid wonen woont u zelfstandig in een huis van de zorginstelling die u begeleidt. Een begeleider komt op vaste tijden langs.
 • Ambulante ondersteuning
  Bij ambulante ondersteuning heeft u een woonplek of u staat op een wachtlijst voor een andere vorm van beschermd wonen. ‘Ambulant’ betekent dat de zorgverstrekker zoals een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar u, de patiënt.

Dagbesteding bij beschermd wonen

Bij beschermd wonen wordt vaak ook zinvolle dagbesteding aangeboden. Denkt u bijvoorbeeld aan werken in een werkplaats, winkel of koffiehuis bij een GGZ-instelling. Of aan werken bij een supermarkt, bakker of fabriek. De dagbesteding is volledige afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt, uw behoeften, situatie en capaciteiten. Misschien heeft u zelf al een nuttige dagbesteding die doorgaat in de periode dat u beschermd woont. Ook dat is in overleg een mogelijkheid.

Hoe kunt u beschermd wonen aanvragen?

Wilt u beschermd wonen? Dan dient u contact op te nemen met uw behandelaar om beschermd wonen aan te vragen. Een behandelaar is een huisarts, arts, psychiater of begeleider van een instelling. De aanvraag wordt ingediend bij de Centrale Toegang van de GGD. Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen, dan gaat u daarna in gesprek over welke vorm van beschermd wonen het best bij u past.

Bij ondersteuning thuis, start de begeleiding vaak binnen enkele weken. Voor een vorm waarbij u ergens anders gaat wonen, geldt vaak een wachtlijst. Tijdens het wachten kan er al ondersteuning voor u geregeld worden, zodat u met een begeleider kunt gaan werken aan uw herstel.

Beschermd wonen inkopen met pgb

U kunt beschermd wonen ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is een geldbedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Hiermee kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Dit geeft u meer zelfstandigheid, maar ook meer regelwerk. Er zijn wel voorwaarden voor het aanvragen van een pgb, voor gemeente Amsterdam vindt u die voorwaarden hier.  

Eigen bijdrage

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Vaak moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hier vindt u meer informatie over de eigen bijdrage in gemeente Amsterdam.

Hulp en advies bij beschermd wonen

Vragen of advies over beschermd wonen?

Neem contact op met uw buurtteam