Direct naar content

Beschermd wonen in Amsterdam

Beschermd wonen is voor iedereen die niet zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen. Heeft u om die reden een beschermde en veilige woonplek nodig in Amsterdam? Buurtteam Amsterdam geeft advies en beantwoordt al uw vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Beschermd wonen in Amsterdam?

Buurtteam Amsterdam helpt u!

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag begeleiding of bescherming nodig hebben. Beschermd wonen zorgt voor een veilige en stabiele woonomgeving met de nodige ondersteuning. Indien er 24 uur toezicht nodig is, kunt u beschermd wonen in een instelling. Indien begeleiding op afstand of op afroep voldoende is, kan er gekozen worden voor een vorm van zelfstandig wonen.

Beschermd wonen kan vanaf 18 jaar en ouder en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij psychosociale of psychische problemen. De intensiteit van deze ondersteuning is voor iedereen verschillend en hangt natuurlijk af van uw individuele behoeften.

Het doel van beschermd wonen, is rust en stabiliteit te creëren. Ieder mens heet baat bij een rustige woonomgeving, maar voor mensen met een psychisch probleem is veiligheid en een stabiele woonplek extra belangrijk. Wanneer u een indicatie krijgt voor beschermd wonen, kijkt een van onze ambulante wedewerkers samen met u naar een zinvolle dagbesteding. Dit kan zich uiten in verschillende vormen, zoals werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Vragen of advies over beschermd wonen?

Buurtteam Amsterdam helpt u

Voor wie is beschermd wonen bedoeld?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met uw gedachten en gevoelens. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen (bijvoorbeeld uw familie, een arts, uw werkgever) of met instanties (zoals de gemeente, de Belastingdienst of de woningbouwvereniging). Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee.

Er is geen vaste omschrijving van de problemen en stoornissen die passen binnen beschermd wonen. Om te bepalen of beschermd wonen een uitkomst is, wordt altijd gekeken naar uw specifieke situatie. Zoals: wat kunt u zelf, waar woont u nu, waarin hebt u hulp of begeleiding nodig? Mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen, hebben bijvoorbeeld te maken met een persoonlijkheidsstoornis, autisme of een verslaving. Of een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis.

Denkt u dat beschermd wonen wat voor u kan zijn? Buurtteam Amsterdam geeft advies en beantwoordt al uw vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Welke vormen van beschermd wonen zijn er?

Wanneer u vanwege psychische problemen niet meer zelfstandig kunt wonen, zijn er verschillende soorten instanties die u hierbij kunnen helpen. Mensen vergelijken beschermd wonen vaak met begeleid wonen, maar dit zijn twee verschillende dingen. Als men spreekt van begeleid wonen dan krijgt u ambulante zorg aan huis. U kunt dus thuis blijven wonen. Bij beschermd wonen, is dit niet het geval.

Er wordt vaak gekozen voor beschermd wonen wanneer begeleid wonen u niet voldoende ondersteuning biedt. Beschermd wonen betekent namelijk dat u dag en nacht een beroep kan doen op een zorgverlener. Deze zijn altijd aanwezig en kunnen u op ieder gewenst tijdstip helpen.

Beschermd wonen is een woonvorm die valt onder een Regionaal Instituut Beschermd Wonen (RIBW). Een andere instelling die ook beschermd wonen aanbiedt, is de GGZ-instelling. Naast deze twee grote instellingen, zijn er ook tal van kleinere zorginstellingen, denk hierbij aan een kleinschalig wooninitiatief of een zorgboerderij.

Er zijn in Nederland tienduizenden mensen die beschermd wonen, verdeeld over verschillende soorten woongroepen en woonvormen. Vormen van beschermd wonen zijn:

 • 24-uurs opvang
  Bij 24-uurs opvang woont u in één gebouw met anderen die ook begeleiding of bescherming nodig hebben. Overdag zijn er begeleiders aanwezig. ’s Nachts is een toezichthouder aanwezig. Iedereen heeft een eigen kamer en er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes, zoals een eetkamer.
 • Groepswonen
  Bij groepswonen deelt u een woning met anderen. U heeft een eigen kamer en deelt andere ruimtes, zoals de badkamer, keuken, woonkamer en toilet. Medewerkers zijn op vaste tijden aanwezig en daarnaast ook 24 uur per dag oproepbaar.
 • Begeleid wonen
  Bij begeleid wonen woont u zelfstandig in een huis van de zorginstelling die u begeleidt. Een begeleider komt op vaste tijden langs.
 • Ambulante ondersteuning
  Bij ambulante ondersteuning heeft u een woonplek of u staat op een wachtlijst voor een andere vorm van bescherm wonen. ‘Ambulant’ betekent dat de zorgverstrekker zoals een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar u, de patiënt.

Dagbesteding bij beschermd wonen

Bij beschermd wonen wordt vaak ook een zinvolle dagbesteding aangeboden. Denkt u bijvoorbeeld aan werken in een werkplaats, winkel of koffiehuis bij een GGZ-instelling. Of aan werken bij een supermarkt, bakker of fabriek. De dagbesteding is volledige afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt, uw behoeften, situatie en capaciteiten. Misschien heeft u zelf al een nuttige dagbesteding die doorgaat in de periode dat u beschermd woont. Ook dat is in overleg een mogelijkheid.

Een zinvolle dagbesteding wordt volledig op uw wensen afgestemd. Het doel van dagbesteding is namelijk dat u ritme in uw dag krijgt en regelmaat weet op te bouwen. Ritme en regelmaat kan u helpen bij het groeien naar meer zelfstandigheid. Om uw contact met de samenleving te onderhouden, wordt gezocht naar passend werk. Ook u bent onderdeel van onze samenleving. Is dit te veel van u gevraagd, dan zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden.

U kunt kiezen voor individuele of groepsactiviteiten. De dagbesteding voldoet aan uw wensen en behoeften dus u kunt aangeven waar u zich het meest prettig bij voelt. De dagbesteding wordt in uw zorgplan opgenomen, zodat uw begeleiders uw ontwikkeling en persoonlijke groei kunnen bijhouden.

Hoe kunt u beschermd wonen aanvragen?

Wilt u beschermd wonen? Dan dient u contact op te nemen met uw behandelaar om beschermd wonen aan te vragen. Een behandelaar is een huisarts, arts, psychiater of begeleider van een instelling. De aanvraag wordt ingediend bij de Centrale Toegang van de GGD.

Aanvraag ingediend – en dan?

Uw behandelaar en een medewerker van de Centrale Toegang bespreken samen u uw situatie. Na dit gesprek neemt de gemeente Amsterdam een besluit en krijgt u het verlossende antwoord per brief bij u thuis.

Plaatsing

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen, dan gaat u daarna in gesprek over welke vorm van beschermd wonen het beste bij u past.

 • Bij ondersteuning thuis, start de begeleiding vaak binnen enkele weken.
 • Het kan ook zijn dat u samen in een huis of zorgstelling gaat wonen met meerdere mensen en daar begeleiding krijgt. Voor deze vorm waarbij u ergens anders gaat wonen, geldt vaak een wachtlijst. U verhuist direct als er plek is, maar meestal is de wachttijd een paar maanden. Tijdens het wachten kan er al ondersteuning voor u geregeld worden, zodat u met een begeleider kunt gaan werken aan uw herstel (Bron: Gemeente Amsterdam).

Wachtlijst

Wanneer er niet direct plek voor u is in een zorginstelling, komt u op de wachtlijst te staan. U kunt tijdens het wachten al ondersteuning krijgen wanneer dit nodig is. Dit betekent dat u direct kunt starten aan uw herstelproces. Heeft u voorkeur voor een specifieke locatie, dan kan het zijn dat u soms langer moet wachten tot daar een plek voor u vrijkomt. Tijdens uw wachttijd bent u gekoppeld aan één begeleider. Dit is uw vaste contactpersoon.

Ook voor de regio

Woont u in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn? Ook dan kunt u beschermd wonen aanvragen bij de Centrale Toegang. Vraag aan uw behandelaar of hij of zij u wilt aanmelden (Bron: Gemeente Amsterdam). Voor meer informatie over beschermd wonen, kunt u altijd terecht bij een van de buurtteams bij u in de buurt. Wij denken graag met u mee en helpen u graag verder.

Buurtteam Amsterdam geeft advies en beantwoordt al uw vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Beschermd wonen inkopen met pgb

U kunt beschermd wonen ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is een geldbedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Hiermee kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Dit geeft u meer zelfstandigheid, maar ook meer regelwerk. Er zijn wel voorwaarden voor het aanvragen van een pgb, voor gemeente Amsterdam vindt u die voorwaarden hier.  

Zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) gaat als volgt:

 • Lees de voorwaarden en regels die bij een pgb horen.
 • Meld u online aan met een aanmeldformulier, in Trajectus. Heeft u een pgb-vertegenwoordiger of verwijzer, dan kan diegenen de aanmelding ook voor u doen. Een verwijzer is een huisarts of psychiater.
 • Bij de aanmelding moet u zorgen voor:
  • Een zorgplan
  • Een pgb-plan
  • Als u een pgb-vertegenwoordiger wilt, dan moet u ook het formulier pgb-vertegenwoordiging invullen.

Al deze documenten vindt u bij de informatie over het aanvragen van een pgb.

Gesprek met medewerker Centrale Toegang

U bespreekt uw zorgplan en pgb-plan met de Centrale Toegang. Samen bepaalt u welke ondersteuning u nodig heeft en of een pgb wel of niet bij u past.

Onderdelen pgb

Een pgb beschermd wonen bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Een deel is bijvoorbeeld bestemd voor uw dagbesteding. Per onderdeel krijgt u een deel van uw persoonsgebonden budget. U moet het geld gebruiken waarvoor u het gekregen heeft.

Buurtteam Amsterdam geeft advies en beantwoordt al uw vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Eigen bijdrage

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Vaak moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hier vindt u meer informatie over de eigen bijdrage in gemeente Amsterdam.

Voor beschermd wonen moet u ook zelf een deel betalen: de eigen bijdrage.

Als u in een zorginstelling woont:

 • Betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage: tussen de €171,40,- en €881,60,- per maand (tarief 2022). Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage: tussen de €0,- en €2506,- per maand (tarief 2022).
 • Is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.
 • Bepaalt het CAK de eigen bijdrage en int die iedere maand.
 • Geldt de eigen bijdrage als betaling van leef kosten, zoals huur en eten.
 • Gaat u binnen zes maanden zelfstandig wonen? Dan kunt u verlaging van de eigen bijdrage aanvragen. Voor de laatste 4 maanden van uw verblijft betaalt u dan de lage eigen bijdrage.
 • Betaalt u de eigen bijdrage zolang u in de zorginstelling woont (Bron: Gemeente amsterdam).

Als u weer zelfstandig gaat wonen

Verwacht u dat u binnen 4 maanden weer zelfstandig gaat wonen? Dan betaalt u over de laatste 4 maanden van uw verblijf een lage eigen bijdrage. De zorginstelling waar u op dat moment woont, moet hiervoor het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen invullen.

Als u een persoonsgebonden budget hebt:

 • Vraagt het CAK u iedere maand een eigen bijdrage van maximaal €14,10.
 • Betaalt u deze bijdrage zolang u gebruik maakt van beschermd wonen (Bron: Gemeente Amsterdam).

Hulp en advies bij beschermd wonen

Vragen of advies over beschermd wonen?

Neem contact op met uw buurtteam
Contact