Direct naar content

Juridische hulp in Amsterdam

Juridische hulp nodig in Amsterdam? Heeft u problemen met instanties? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Heeft u vragen over uitkering, huur of toeslagen? Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Oftewel: heeft u juridische hulp nodig en woont u in Amsterdam? Dan kan Buurtteam Amsterdam u helpen. Bijvoorbeeld bij juridische vragen over een arbeidsconflict, huurrecht, echtscheiding, ouderschap, ruzies, aanraking met politie en justitie, schulden, belastingzaken en meer. De hulp van het buurtteam is gratis. U vindt ons in elke wijk van Amsterdam.

Juridische hulp nodig in Amsterdam? Buurtteam Amsterdam helpt u!

Vind een Buurtteam bij u in de buurt

Waarom juridische hulp van buurtteam Amsterdam?

Voor juridische hulp en vragen kunt u terecht bij buurtteam Amsterdam. In een buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij hebben veel kennis en ervaring. Samen met u zoeken zij naar een oplossing die bij u past. Mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld als uw juridische vraag complex is, dan kunnen ze u ook doorverwijzen naar andere instanties. U komt hierdoor snel bij de juiste organisatie terecht. Alle hulp van het buurtteam is gratis. Vind hier uw buurtteam.

U kunt terecht bij het buurtteam voor de volgende zaken:

 • Formulieren invullen
 • Brieven schrijven
 • Uitkering en loon
 • Toeslagen
 • Wetten en regels
 • Rechten en plichten
 • Klachten over instanties
 • Belasting
 • Onderwijs

Het buurtteam kan u snel voorzien van de juiste informatie en het geven van passend advies. Wanneer wij u niet verder kunnen helpen, verwijzen we u door naar een andere instantie. We denken graag met u mee, zodat we samen tot een goede oplossing komen.

Juridische hulp nodig?

Buurtteam Amsterdam helpt u

Sociaal raadslieden

In het buurtteam zitten ook sociaal raadslieden. Sociaal raadslieden geven informatie en advies op sociaaljuridisch gebied. Ze helpen u bijvoorbeeld met het schrijven van bezwaarschriften en brieven of het invullen van formulieren. Ook geven ze advies en voorlichting over regelingen en wet- en regelgeving. Daarnaast helpen ze met allerlei andere financiële of juridische kwesties. Deze hulp is gratis.

Juridisch advies

Sociaal raadslieden voorzien u van de juiste informatie en passend advies, maar bieden ze voorlichting over wet- en regelgeving, bijzondere regelingen en het signaleren van de onbedoelde effecten hiervan. Ze vertellen u wat uw rechten en plichten zijn.

Financieel advies

Ook zijn sociaal raadslieden er voor het voeren van budgetadviesgesprekken en budget op maat gesprekken. Ze helpen u graag bij inkomensreperatie in afstemming met relevante instanties. Ook geven ze preventieve budgettrainingen die u in groepsverband kunt volgen. Al deze hulp is gratis.

Zelfredzaamheid vergroten

Sociaal raadslieden zijn er voor u om te zorgen dat uw zelfredzaamheid in de toekomst wordt vergroot. De hulp van sociaal raadslieden is daar zo op ingericht. Ze bieden u hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften, zodat u in de toekomst beter weet hoe dit tot stand komt en wat u moet doen.

In een groot aantal Nederlandse gemeentes zijn sociaal raadslieden actie. Zo ook in de gemeente Amsterdam. Ze maken deel uit van Buurtteam Amsterdam en werken nauw samen met de maatschappelijke werkers binnen het wijkzorgteam. Dit team bekijkt uw situatie, bepaalt wat prioriteit heeft en lost dit op. U wordt doorverwezen waar nodig en zo weet u zeker dat u bij de juiste organisaties terecht komt. In Nederland heeft u te maken met veel wetten en regels. En soms is de Nederlandse wet- en regelgeving moeilijk te begrijpen. Geen zorgen. Buurtteam Amsterdam helpt u bij al uw vragen en problemen.

Heeft u vragen over zorg, geld, werk, gezondheid, wonen of veiligheid? Dan kunt u altijd terecht bij een van onze buurtteam medewerkers. We staan altijd voor u klaar. Samen gaan we aan de slag om uw problemen op te lossen of te voorkomen. U kunt terecht bij uw buurtteam voor meer vragen dan u denkt. U kunt bijvoorbeeld bij het buurtteam terecht voor vragen over:

Administratie, verzekering en belasting

 • Online of papieren formulieren invullen
 • (Bezwaar)brieven schrijven
 • Toeslagen, uitkering en loon of loonbeslag
 • Aanvragen van kinderopvangtoeslag
 • Belastingdienst
 • Schulden, betalingsregelingen en kwijtschelding
 • IND-formulieren
 • Zorgverzekering
 • Waterschapsbelasting
 • Gemeentebelastingen

Werk en wonen

 • Werk en ontslag
 • Arbeidsconflicten
 • Huurrecht
 • Burenruzie, geluidsoverlast, buurtbemiddeling

Wetten en regels

 • Beleid van de Gemeente Amsterdam
 • Rechten en plichten
 • Klachten over instanties
 • Juridische rechtsbijstand
 • Consumentenzaken

Gezin en relatie

 • Onderwijs
 • Echtscheiding
 • Alimentatieregelingen
 • Voorzieningen voor kinderen
 • Hulp bij vragen over zorg

Er zijn nog heel veel andere onderwerpen waarmee we u kunnen helpen. Ook als de vraag niet over uzelf gaat, maar bijvoorbeeld over een gezinslid. Of over iemand waarvoor u mantelzorger bent. Het buurtteam kan u snel informatie en advies geven. Als zij u niet verder kunnen helpen, dan verwijzen ze u door naar een andere instantie. Dat overleggen we natuurlijk altijd eerst met u. Zo komt u altijd verder. Neem nu contact op met het buurtteam in uw buurt.

Hulp bij geldproblemen en schulden

Geldproblemen

Heeft u hulp nodig bij geldproblemen of schulden? Ook dan kan het buurtteam u helpen. Schulden kunnen uw leven erg beïnvloeden. De rekeningen stapelen zich op. Soms ontstaan schulden door een grote verandering in uw leven. Heeft u te weinig geld of heeft u geldzorgen? Kunt u uw boodschappen niet meer betalen? Of uw energierekening? Misschien bent u uw baan verloren. Of u gaat scheiden. Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor geldproblemen.

Er zijn ook andere redenen voor geldproblemen. Heeft u bijvoorbeeld schulden? Dan is het belangrijk om er niet mee te blijven zitten, want schulden kunnen snel en hoog oplopen. Buurtteam Amsterdam helpt u en dat doen wij gratis. Zo zijn er bijvoorbeeld vergoedingen waardoor u en uw kinderen kunnen sporten of mee kunnen doen aan culturele activiteiten. Samen bekijken we uw situatie en zoeken we naar een oplossing die bij u past.

Schulden

Wanneer u schulden heeft, kijken we samen naar uw huidige situatie. Welke inkomsten heeft u, denk aan salaris, uitkeringen of toeslagen? Welke schulden moeten als eerst betaald worden? Misschien kunnen schulden worden kwijtgescholden.

Voor hulp bij schulden is in elke wijk een buurtteam. Schuldhulpverleners kunnen u helpen om weer verder te kunnen. Er is ook speciale hulp aanwezig voor ondernemers, zzp’ers en jongeren. Wacht niet te lang met hulp zoeken en neem contact op met het buurtteam bij u in de wijk. Hoe eerder u uw schulden aanpakt, hoe beter. Wij helpen u graag en onze hulp is gratis.

Heb ik recht op juridische bijstand?

Heeft u juridische problemen die u niet zelf kunt oplossen? Zoekt u juridische hulp in Amsterdam, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan deze kosten. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit voor u.

Juridische problemen hebben te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving. Juridische problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer u ontslagen wordt, als u wilt scheiden of als uw uitkering wordt stopgezet door de gemeente en u daar bezwaar tegen wilt maken.

Rechtwijzer

Bent u ontslagen, is uw uitkering stopgezet of heeft u relatieproblemen en ervaart u stress over geldproblemen? Rechtwijzer denkt graag met u mee en kijkt samen met u naar een oplossing. Rechtwijzer adviseert u over welke stappen u het beste kunt zetten om uw juridische problemen op te lossen. Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand en is daarom alleen mogelijk in samenwerking met andere instanties die ook betrokken zijn bij uw juridische problemen.

Juridisch Loket

Wat doet het Juridisch Loket? Het Juridisch loket geeft gratis juridisch advies aan mensen die geldproblemen of schulden hebben. Mensen met een laag inkomen of weinig eigen vermogen kunnen voor gratis advies terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket beantwoordt al uw juridische vragen over:

 • Ontslag
 • Uitkeringen
 • Wonen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Consumentenzaken
 • Echtscheiding

Advocaat of mediator

Het kan zijn dat u juridische problemen ervaart en hier zelf of samen met uw (ex)partner niet uitkomt. Als u er met de Rechtwijzer of het Juridische Loket ook niet uitkomt, dan kunt u een advocaat of mediator inschakelen. Hier zijn natuurlijk wel hoge kosten aan verbonden. Kunt u deze niet zelf betalen? Dan betaalt de overheid in sommige gevallen mee. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals uw eigen spaargeld en inkomen. Dit kan alleen als de advocaat of mediator staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Verschil advocaat en mediator

Heeft u juridische problemen? Dan kan zowel een advocaat als een mediator u helpen. Het verschil is alleen dat een advocaat alleen aan uw kant staat en een mediator geen partij kiest. Een mediator helpt u, maar ook de andere partij zodat u er samen uitkomt. Een rechtszaak is hierbij niet nodig. Bij een advocaat kan dit wel het geval zijn. Daarom zijn deze kosten ook een stuk hoger dan die van een mediator.

Advocaat

Heeft u juridische hulp nodig bij een echtscheiding of ontslag? Dan kan een advocaat u helpen bij:

 • Het geven van advies
 • Het onderhandelen met de andere partij
 • Het met u samen naar de rechter gaan als er een rechtszaak is

Kosten

Niet alle juridische hulp is gratis. Wanneer u een advocaat inschakelt, kost dit geld. Hoeveel geld is afhankelijk van een aantal zaken. Ten eerste natuurlijk de advocaat zelf. Maar daarnaast speelt uw eigen inkomen ook een rol. Heeft u weinig eigen vermogen en een laag inkomen? Dan hoeft u de kosten van de advocaat niet te betalen of een deel ervan, afhankelijk van uw inkomen. Het gehele bedrag of een deel wordt dan betaald door de overheid. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Juridische hulp kan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn. Dit betekent dat de overheid een deel van de gemaakte advocaatkosten voor u betaalt. Het overige deel moet u zelf betalen. Dit wordt een eigen bijdrage genoemd. De hoogte van de eigen bijdrage is natuurlijk afhankelijk van uw inkomen en uw spaargeld. Hoe lager uw inkomen en eigen vermogen, hoe minder u zelf hoeft te betalen.

Gratis juridische hulp in Amsterdam

Buurtteam Oud-Oost

Gratis juridische hulp in Amsterdam

Buurtteam Amsterdam helpt u
Contact