Direct naar content

Schuldhulpverlening Amsterdam

Heeft u geldzorgen of geldproblemen? Bent u halverwege de maand al door uw geld heen? Weet u niet hoe u de boodschappen en vaste lasten moet betalen? Bent u uw baan kwijt? Kunt u (tijdelijk) niet werken? Of blijft er nooit geld over om een keer iets leuks te doen, voor uzelf of misschien uw kinderen? Wat de redenen van uw geldzorgen ook zijn: schuldhulpverlening kan een oplossing bieden. Voor schuldhulpverlening in Amsterdam bent u aan het juiste adres bij Buurtteam Amsterdam.

Gratis hulp bij geldproblemen en schulden voor alle Amsterdammers

Vind een Buurtteam bij u in de buurt

Geldproblemen en schulden

Geldproblemen en schulden hebben een grote invloed op uw dagelijks leven. Misschien kunt u uw rekeningen niet meer betalen. Of u heeft moeite om boodschappen te kunnen kopen. Of u maakt zich elke maand zorgen om uw geldzaken. Iedereen kan te maken krijgen met schulden of geldproblemen. Het is belangrijk dat u hiermee niet blijft zitten. Schakel op tijd hulp in om ergere problemen te voorkomen. Hiervoor kunt u terecht bij Buurtteam Amsterdam. Wij staan voor u klaar. Onze schuldhulpverlening is gratis en u vindt ons altijd in uw buurt.

Schuldhulpverlening Amsterdam: zo werkt het

Schuldhulpverleners van Buurtteam Amsterdam helpen u om weer verder te kunnen. Wanneer u schulden of geldproblemen heeft, kijken we eerst samen met u wat de situatie is. Daarna zoeken we samen met u naar een oplossing. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de volgende vragen:

 • Welke schulden moeten betaald worden?
 • Welke inkomsten heeft u?
 • Zijn er toeslagen of uitkeringen waar u recht op heeft?
 • Welke rekeningen moeten als eerste betaald worden?
 • Kunnen sommige schulden misschien kwijtgescholden worden?
 • Hoe houdt u goed overzicht in uw geldzaken?
 • Hoe krijgt u grip op uw geldzaken zodat u straks schuldenvrij verder kunt?

Elke situatie is anders. Maar altijd geldt: hoe sneller we beginnen met de schuldhulpverlening, hoe eerder u uw geldproblemen achter zich kunt laten. Daarom is het belangrijk om snel contact op te nemen met het buurtteam in uw buurt. Ook is er speciale hulp voor ondernemers, zzp’ers en jongeren. Verderop in dit artikel leest u hier meer over. Natuurlijk gaan onze schuldhulpverleners vertrouwelijk met u en uw gegevens om. U krijgt bovendien één vast contactpersoon met wie u in gesprek gaat. Wij zijn er voor u. Vind hier het buurtteam in uw buurt.

Hulp bij uw administratie

Buurtteam Amsterdam kan u ook helpen om weer overzicht te krijgen in uw administratie. Als uw post en administratie op orde is, kan dit geldproblemen en schulden helpen voorkomen. Wij kunnen u bijvoorbeeld gratis helpen met de volgende situaties:
● Brieven en papieren sorteren. Ook oude en ongeopende brieven.
● Uw uitgaven en inkomsten op een rij zetten.
● Belangrijke formulieren samen met u invullen.
● U helpen met het aanvragen van toeslagen of een uitkering.
● U helpen met uw aangifte bij de Belastingdienst.
● U goed adviseren voordat u geld gaat lenen .
● Een lijst maken met alle betalingen die gedaan moeten worden.
● Een plan maken om uw administratie onder controle te houden.

Zo zorgen we samen voor overzicht. U krijgt stap voor stap weer de controle over uw geldzaken. Neem contact op met het buurtteam in uw buurt in Amsterdam voor onze gratis hulp bij uw administratie.

Schuldhulpverlening in Amsterdam voor zzp’ers en ondernemers

Bent u zzp’er of ondernemer in Amsterdam? En zoekt u hulp bij geldzaken, schulden, het eventueel aangaan van een zzp-lening of bij uw boekhouding? Speciaal voor zzp’ers en ondernemers is in Amsterdam (schuld)hulpverlening op maat beschikbaar.

Bijvoorbeeld wanneer het u als ondernemer niet meer lukt om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Bij achterstanden in uw boekhouding. Bij het aanvragen van financiële ondersteuning (zoals de Tozo, TONK of Bijstand voor zelfstandigen). En indien u behoefte heeft aan coaching bij zaken waar u tegenaan loopt. Informeer gerust naar de mogelijkheden bij het buurtteam in uw buurt.

Schuldhulpverlening in Amsterdam voor jongeren (18-27 jaar)

Ook voor jongeren met schulden is in Amsterdam hulp beschikbaar. Ben jij tussen de 18 en 27 jaar en woon je in Amsterdam? En kun je moeilijk rondkomen? Of heb je geldproblemen of schulden? Jongeren met onvoldoende inkomen, kleine of grote schulden kunnen terecht bij de buurtteams of het Jongerenpunt.

Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld met het traject Jongeren Schuldenvrije Start sneller van hun schulden afkomen. Door het behalen van doelen (zoals een opleiding volgen of werk vinden) tijdens het schuldhulpverleningstraject. Ook jongeren onder de 18 jaar die niet meer naar school hoeven, kunnen contact opnemen. Voor hulp bij het vinden van een baan of voor tips om goed met geld te leren omgaan.

Jongeren Financieel Café

Bovendien organiseert Buurtteam Amsterdam in heel Amsterdam het Jongeren Financieel Café. Hier kun je zonder afspraak terecht met vragen over o.a.:

• Ingewikkelde post
• Incasso
• Deurwaarder
• Boetes
• Beslaglegging
• Zorgverzekering
• Overzicht krijgen van je geldzaken en administratie
• Toeslagen van de belasting
• Als je moeite hebt om je rekeningen te betalen

Kijk snel op Jongeren en geld om te zien waar en wanneer de Jongeren Financieel Café’s worden gehouden.

Wat zijn schulden?

Iedereen heeft weleens een rekening die wat langer blijft liggen. Of een onverwachte uitgave die hoger is dan u had verwacht. Als dit eenmalig voorkomt, kunt u het vaak zelf wel oplossen. Bijvoorbeeld door tijdelijk uw uitgavenpatroon aan te passen tot de rekening betaald is.
Maar wat als de rekeningen zich blijven opstapelen? Als u het overzicht in uw geldzaken kwijt bent? Of u kunt de vaste lasten en de boodschappen niet langer betalen? Dan bouwt u schulden op waar u maar moeilijk vanaf kunt komen.

Wanneer worden schulden een probleem?

Schulden worden een probleem als u niet alle rekeningen meer kan betalen. Maar ook als u het gevoel hebt dat u de situatie niet meer zelf op kunt lossen. Soms lijkt het een goede oplossing om bijvoorbeeld een lening aan te vragen. Maar uiteindelijk maakt dit het probleem vaak groter.

Schulden zijn een probleem als:

 • u niet aan uw betaalverplichtingen kunt voldoen.
 • u betalingsachterstanden heeft.
 • de betalingsachterstand van de vaste lasten (bijvoorbeeld uw huur, energie of verzekeringen) meer is dan 2 maanden.
 • u geen geld heeft om de schuld mee te kunnen aflossen.
 • u niet weet hoe u zonder hulp aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.
 • u niet meer weet hoe u uw leningen zou moeten afbetalen.

Het is belangrijk dat u deze problemen niet negeert. En dat u ze niet probeert op te lossen op een manier die u niet verder helpt. Hoe sneller u schuldhulpverlening zoekt, hoe eerder u de schulden kunt aflossen. Buurtteam Amsterdam helpt u hier gratis bij.

Wilt u verder praten met een buurtteam?

Vind uw buurtteam

Welke soorten schulden zijn er?

Er zijn allerlei soorten schulden. Sommige schulden zijn makkelijker te herkennen dan andere. Hieronder vindt u een overzicht van de 12 meest voorkomende soorten schulden:

 1. Achterstanden van betalingen van uw vaste lasten
  Betaalachterstanden van uw huur, energie, water, telefoon en verzekeringen zijn een probleem. Sommige schuldeisers hebben extra dwangmiddelen om u te laten betalen. De verhuurder kan u bijvoorbeeld uw huis uitzetten. En het energie- en waterbedrijf kan u afsluiten van gas, elektra en water.
 1. Leningen bij banken of geldverstrekkers
  Bijvoorbeeld een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een financiering voor uw auto. Ook het krediet op een klantenkaart of creditcard is een lening.
  Ook flitskredieten vallen hieronder. Dit zijn leningen die u makkelijk en slechts voor enkele dagen aangaat. De rentetarieven zijn zeer hoog en er worden hoge handelingskosten in rekening gebracht. Uw schuld loopt zo snel op. Leen dan ook nooit geld in de vorm van een flitskrediet.
 1. Uitgestelde betalingen
  Een uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal achteraf’) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt. Veel internetwinkels bieden u deze mogelijkheid, maar dit kan zorgen voor snel oplopende schulden.
 1. Zorgverzekering
  Iedereen boven de 18 jaar is in Nederland verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Indien u 2 maanden de premie niet betaalt, kan de zorgverzekering de aanvullende verzekering stopzetten. Dit betekent dat de zorgverzekering bijvoorbeeld de rekeningen van de tandarts niet meer vergoed. Of bepaalde ziekenhuisrekeningen. Heeft u 6 maanden de premie niet betaald? Dan krijgt u ook nog een boete en wordt het bedrag (inclusief de boete) rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Daarom is het belangrijk om achterstallige betalingen voor uw zorgverzekering zo snel mogelijk op te lossen.
 1. Postorderbedrijven
  Bij postorderbedrijven (bijvoorbeeld Wehkamp, Neckermann of Otto) kunt u in termijnen betalen. Maar vaak betaalt u een zeer hoge rente waardoor uw schuld snel oploopt.
 1. Rood staan op uw bankrekening
  Rood staan op uw bankrekening kost geld. En als u te veel rood staat, kunnen automatische incasso’s voor uw vaste lasten misschien niet worden geïnd. Daardoor kunt u in de problemen komen met uw zorgverzekering, huur, water, energie of telefoonabonnement.
 1. Boetes en fraudeschulden
  Openstaande boetes en ‘fraudeschulden’ (zoals een onterecht ontvangen uitkering) zijn ook schulden. Deze schulden kunnen snel oplopen door aanmaningen. En omdat u vaak het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen.
 1. Te veel ontvangen toeslagen
  Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn tegemoetkomingen die mensen ontvangen op basis van hun inkomen. U krijgt een voorschot en er wordt achteraf gecontroleerd of dit bedrag juist was. Zorg daarom dat u wijzigingen in uw inkomen direct doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit voorkomt problemen, zoals hoge bedragen die u achteraf moet terugbetalen terwijl u het geld misschien al hebt uitgegeven. Buurtteam Amsterdam kan u hierbij helpen.
 1. Belastingschulden en gemeentelijke heffingen
  Belastingschulden bestaan uit rijksbelastingen van de Belastingdienst en gemeentelijke belastingen. Als de Belastingdienst tegelijk met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen (uw inkomen vordert omdat u hen geld verschuldigd bent), krijgt zij voorrang.
  Wist u dat huishoudens met een laag inkomen in veel gemeenten kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen kunnen krijgen? Ook kunt u de heffingen vaak in termijnen betalen. Dit gebeurt alleen niet automatisch; u moet dit aanvragen. Buurtteam Amsterdam kan u helpen om dit aan te vragen bij uw gemeente. Vind nu het buurtteam in uw wijk.
 1. Leningen bij familie en kennissen
  Misschien heeft u geld geleend bij uw familie of bij kennissen. Ook dit zijn schulden. Zorg dat u van tevoren duidelijke afspraken maakt over de terugbetaling. En zet dit samen op papier. Schakel op tijd hulp in als u er toch samen niet uitkomt.
 1. Hypotheek
  Heeft u een koophuis en kunt u de hypotheek niet meer betalen? Dan is een schuldenregeling aan te raden. Overleg met uw bank of het mogelijk is om de maandlasten (tijdelijk) te verlagen.
 1. Studieschulden
  Heeft u een studieschuld opgebouwd? Een studieschuld lost u in 15 jaar af, daarna wordt het restant kwijtgescholden. Valt u onder het nieuwe stelsel (vanaf studiejaar 2015/2016), dan gaat dit naar draagkracht of in 35 jaar. Meer hierover leest u op DUO.nl

Weet u niet precies waar u schulden heeft?

Bij het Bureau Krediet Registratie kunt u gratis een overzicht inzien van alle schulden die op uw naam staan. Daarnaast geeft de website schuldenwijzer.nl een overzicht van welke deurwaarders een ‘vordering’ op u hebben. Dit betekent dat een door u afgenomen dienst of product nog niet betaald is. Een bedrijf mag het verschuldigde bedrag dan bij u vorderen (opeisen).

Hulp nodig bij geldproblemen?

Vind uw buurtteam

Waarom kunt u beter geen geld lenen als u schulden heeft?

Misschien heeft u de reclame weleens gehoord op de radio of op televisie gezien: ‘Geld lenen kost geld’. Geld lenen of een lening aanvragen lijkt soms een goede oplossing. U heeft zo snel voldoende geld om die auto of wasmachine te kopen die u nodig heeft. Of om een keer op vakantie te gaan. Of om uw openstaande rekeningen te betalen.
Maar geld lenen maakt uw geldprobleem alleen maar groter. Want de lening moet terugbetaald worden. Vaak tegen hoge rentes en binnen een bepaalde termijn. U kunt aanmaningen en boetes opgelegd krijgen als u niet op tijd betaalt. Leent u geld bij familie of vrienden? Dan kan dit soms de goede relatie verstoren als u hen niet of niet op tijd kunt terugbetalen.

Steeds meer casino’s bieden tegenwoordig de mogelijkheid om betalingen te doen via sms. Casino met sms betaling zijn vooral populair bij spelers die onderweg zijn en direct willen genieten van hun favoriete gokspellen.

Gratis schuldhulpverlening: de beste eerste stap

Daarom is het altijd beter om eerst te kijken of gratis schuldhulpverlening voor u de juiste oplossing is. Samen met een medewerker van Buurtteam Amsterdam kijkt u naar uw hele situatie. We zetten alles samen op een rij en we brengen overzicht aan in uw geldzaken. We kijken welke schulden u heeft en wie de schuldeisers zijn. Maar we kunnen u ook helpen bij het aanvragen van toeslagen, betaalregelingen, schuldsanering en misschien zelfs kwijtscheldingen. Dit gebeurt gratis, vertrouwelijk en op een locatie van het buurtteam bij u in de buurt.

Bekijk welke locatie van Buurtteam Amsterdam voor u dichtbij is. En maak een afspraak of kom langs voor gratis schuldhulpverlening van Buurtteam Amsterdam.

Samen pakken we uw geldproblemen aan

Wilt u verder praten met een buurtteam?

Vind uw buurtteam

Contact