Direct naar content

Weerbaarheidstraining STERK: “Ik kan nu beter grenzen aangeven”

11 oktober 2021

In Huis van de Wijk de Honingraat aan de Slotermeerlaan wordt de weerbaarheidstraining ‘Sterk’ aangeboden. De training is voor vrouwen die willen leren grenzen te stellen na ervaringen met grensoverschrijdend gedrag of geweld. De training is gratis en wordt aangeboden door Blijf Groep in samenwerking met Buurtteam Amsterdam. Een groep bestaat gemiddeld uit tien tot twaalf deelnemers. Er komen vrouwen uit Nieuw-West, maar als er plek over is mogen ook vrouwen uit andere stadsdelen aansluiten. De Weerbaarheidstraining in de Honingraat wordt dit najaar gegeven op de donderdag.

De training is vooral gericht op het leren voelen en stellen van grenzen en is verdeeld in twee onderdelen: een psycho-fysieke training en een groepsgesprek. De training wordt gegeven door Pyrrha Singerling, trainer Weerbaarheid bij de Blijf Groep. Vrouwen leren om stil te staan bij wat ze voelen in het eigen lichaam en hoe zij weerbaarheid en kracht uit kunnen stralen. Ook leren zij hoe zich verbaal en fysiek kunnen verdedigingen in een bedreigende situatie.

Pyrrha: Sterk’ is gebaseerd op een trauma-sensitieve aanpak, lotgenotencontact en psycho-fysieke weerbaarheid. Deze drie onderdelen grijpen op elkaar in en versterken elkaar.

Er wordt zeer positief gereageerd op het fysieke aspect van de training. De oefeningen zijn laagdrempelig en voor iedereen makkelijk te doen. Zo vinden sommige deelnemers het zo fijn, dat ze verder willen met trainen in een vechtkunst. Hiervoor heeft Pyrrha een lijstje met onder andere judo, boksen en karate dat ze meekrijgen. Voor anderen is de training vooral een manier om zelfbewuster te worden van hun lichaam.

Pyrrha: De training Sterk is in 1999 voor het eerst uitgevoerd. In de daaropvolgende jaren heb ik deze training op andere plekken in Amsterdam geïntroduceerd. Nu starten er twee keer per jaar groepen op zeven plekken in Amsterdam, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in Almere en Lelystad. De methodiek is erkend als Goed Onderbouwd. In 2022 gaan we ook een groep met Engels als voertaal aanbieden.

Aansluitend op de psycho-fysieke training volgt het groepsgesprek. Nadat de groep een kopje thee of koffie heeft gehaald om weer te landen na de oefeningen, gaan zij in een kring zitten. Hatice Sahin, buurtteamedewerker in Nieuw-West, leidt deze gespreken en vraagt hoe de vrouwen de oefeningen ervaren. Soms brengt het bepaalde herinneringen omhoog en vloeien er tranen. In de veiligheid van de groep kan en mag dit gewoon. Het belangrijkste dat de deelnemers meekrijgen is dat ze ‘nee’ mogen zeggen. De vrouwen worden aangemoedigd om het aan te geven als een oefening of gesprek niet fijn voelt.

Hatice: De vrouwen die er zitten hebben allemaal ervaring met grensoverschrijdend gedrag of  geweld. Dit kan verschillende vormen hebben. Fysiek, verbaal, seksueel geweld, financieel misbruik, onderdrukking. Voor sommige deelnemers is het iets dat in het verleden is gebeurd en voor een ander is het nog vers. Het gaat in deze groep ook niet alleen maar om partnergeweld, maar ook om grensoverschrijdend gedrag door een familielid of een bekende. Zo zijn er vrouwen die sterker willen worden in hun omgang met bijvoorbeeld collega’s, maar komt hun trauma voort uit iets wat ze als kind hebben meegemaakt.

Ik kan nu beter grenzen aangeven.” – deelnemer training ‘Sterk’

Hatice: Een deelnemer gaf aan dat ze het eng vindt om in de avond alleen over straat te gaan en een ander reageerde daarop door te zeggen dat zij het juist eng vindt om s ’avonds alleen thuis te zitten. Het een lokt het ander uit.
Ik ben heel erg van plannen en structuur, maar als er zoiets bij een deelnemer speelt, wijk ik van dat plan af. En al wijk ik af, ik zie dat de thema’s op de een af andere manier toch wel terugkomen. In het begin moest ik nog heel erg sturen, want dan is de groep nog nieuw. Na een paar lessen merk je dat de dynamiek verandert en dat ik soms zelfs een beetje moet ingrijpen, omdat de tijd die we hebben maar beperkt is. Na een tijdje groeit het vertrouwen en durven ze meer te delen, al is het maar drie zinnen per les.

Tijdens het groepsgesprek gaat de groep dieper in op gevoelens en het verwarrende van tegengestelde gevoelens.
Hatice: Je hebt een vriendin en die vind je heel lief en aardig. Nu zegt of vraagt zij iets wat jij eigenlijk niet wilt. Dus je vriendin is een ‘ja’, maar haar gedrag is een ‘nee’. Dit is een hulpmiddel, zodat de vrouwen hun grenzen leren herkennen. Het komt dan ook altijd terug in de lessen.

“Ik luister nu meer naar mijn ja-nee-gevoel” – deelnemer training ‘Sterk’

De twaalf lessen worden verdeeld over drie maanden, waarbij er geen lessen zijn in de schoolvakanties. Aanmeldingen komen binnen via de buurtteams, Blijf Groep, maar ook via de huisarts, psychologen of OKT’s (Ouder- en Kindteams). Natuurlijk mogen vrouwen zichzelf aanmelden voor de training via de website (informatie hierover vindt u onderaan dit artikel).

Hatice: Er heerst nog steeds een taboe op, maar blijkbaar willen vrouwen lotgenoten toch op de een of andere manier helpen en vertellen ze andere vrouwen over de training. Soms kent een deelnemer iemand in een soortgelijke situatie en vertelt haar dan dat ze baat heeft gehad bij de training.

“Het is echt een heel leerzame cursus met twee geweldige trainsters die ervoor zorgen dat je aan jezelf kan werken in een positieve sfeer“ – deelnemer training ‘Sterk’

De laatste bijeenkomst wordt op een feestelijke manier afgesloten en de deelnemers krijgen een certificaat. Ook krijgen ze een lijstje mee: ‘Na de groep Sterk’. Hierop staan andere groepstrainingen, buurtactiviteiten, therapiegroepen en verschillende manieren van individuele ondersteuning. Zaken die deze vrouwen verder kunnen helpen in nog sterker en weerbaarder worden.

Pyrrha: In de 23 jaar dat ik als trainer Weerbaarheid de groep Sterk geef, heb ik duizenden vrouwen gezien. De groep kan een enorme impact hebben op iemands leven. We zien vaak dat vrouwen enorme stappen zetten die ze van te voren niet gedacht hadden te kunnen of durven zetten. Voor de een is dat solliciteren op een andere baan, voor de ander een relatie verbreken of juist een relatie durven aangaan. Veel vrouwen blijven ook na de groep contact met elkaar houden. Een uitspraak van een deelneemster die ik nooit vergeet is “Voor de groep was ik dood van binnen, maar nu leef ik weer”.

Meer informatie over de training: https://www.blijfgroep.nl/artikelen/trainingen-weerbaarheid/
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Met dit formulier kunt u ook uw interesse voor een training aangeven, als er nog geen concrete data zijn: https://www.blijfgroep.nl/aanmelden-weerbaarheidstraining-sterk/
Blijfgroep is bereikbaar via 088 234 24 50. Mailen kan ook: weersterk@blijfgroep.nl

Meer nieuwsberichten

Contact