Direct naar content

Even voorstellen…ervaringsdeskundige Mandy

29 februari 2024

Ervaringsdeskundigen in de zorg en welzijn zijn gebruikers geweest van een systeem en zetten zich in om de service te verbeteren en de aansluiting te bevorderen tussen het buurtteamsysteem en de Amsterdammer. Dit kan Mandy beamen. Zij werkt sinds 1,5 jaar als ervaringsdeskundige bij Buurtteam Amsterdam Oost op Zeeburg.

Ervaringsdeskundige
Na haar vrijwilligerswerk bij en het volgen van een traineeship via TeamED, durfde Mandy de stap te maken om als ervaringsdeskundige betaald weer aan het werk te gaan. Mandy kent een zware periode, maar herstelde en keerde terug in de maatschappij. “Ik merkte dat ik met mijn kennis en ervaring anderen kon helpen. Dat gaf mij veel zingeving voor datgene wat ik heb meegemaakt. Ik kan dit werk vanuit mijn hart doen en het geeft me veel energie.”

Ondersteuning
Het werken als ervaringsdeskundige bij Buurtteam Amsterdam Oost is erg divers. Het gaat om het ondersteunen van Amsterdammers in hun herstel. “Vaak heb ik te maken met Amsterdammers die langdurige (gezondheids)zorg nodig hebben. Gezien de lange wachttijden in de zorg probeer ik als ervaringsdeskundige de Amsterdammer stabiel te houden door alternatieven aan te bieden. Ik bied een luisterend oor, zodat mensen hun gevoelens en gedachten kwijt kunnen, zonder het gevoel te hebben dat ik daar een oordeel over heb. Dit omdat ik ook mijn kwetsbaarheid durf te laten zien en het als kracht kan inzetten. Samen (her)vinden we wat de Amsterdammer weer dichter bij zijn/haar dromen brengt. We onderzoeken welke dag invulling/ dagbesteding aansluit bij de behoeften. Of we zoeken een bepaalde activiteit die in de buurt wordt georganiseerd. Maar het kan ook zijn dat ik met de Amsterdammer praktisch aan de slag ga om in kleine stappen te komen tot meer zelfredzaamheid, zoals weer gaan koken.”

Hoop & herkenning
Een ervaringsdeskundige geeft erkenning, herkenning en kan hoop bieden. Hij of zij heeft te maken gehad met ontwrichting. Iedere ervaringsdeskundige heeft iets anders meegemaakt zoals: psychische klachten, dakloosheid, armoede, verslaving of een combinatie hiervan. Mandy vertelt: “Als ervaringsdeskundige heb ik meer kennis over hoe het is om met een bepaalde kwetsbaarheid te leven. Ik sta dan ook dicht bij de Amsterdammer en zijn/haar leefwereld. Niemand komt helemaal ongeschonden door het leven, het normaliseren van de kwetsbaarheid en erkenning geven voor een moeilijke periode van iemands leven vind ik erg belangrijk. Hulp vragen is voor veel mensen een enorme drempel en vaak word je gezien als probleem dat moet worden opgelost. Ik kijk juist naar iemands dromen en naar wat wel goed gaat in iemands leefwereld. Hoe zijn dingen ontstaan? Waar wil iemand naartoe? Wat zijn mogelijkheden in de buurt, bijvoorbeeld voor dagbesteding of een deelnemen aan een lotgenotengroep.”

Professionele vriend
Het is belangrijk om als mens gehoord en gezien te worden, om eigen keuzes te maken en om talenten in te zetten. Dit weet Mandy maar al te goed: “Vaak hebben Amsterdammers die bij mij komen weinig netwerk en zijn ze eenzaam. Ik stel me op als professionele vriend voor mensen die dat nodig hebben. Iemand die luistert, hen begrijpt en meeleeft zonder medelijden te hebben. Ik probeer de Amsterdammer tot nadenken te zetten om gedachten weer op orde te krijgen en om te kijken naar welke route hij wil lopen richting herstel. Dit is voor iedereen namelijk anders. Zo wil de een starten met vrijwilligerswerk om weer langzaam terug te keren in de maatschappij, terwijl de ander eerst het huis op orde wil hebben of familiecontacten wil herstellen.”

Gouden combinatie
“Als ervaringsdeskundige bij Buurtteam Amsterdam Oost heb ik korte lijntjes met mijn buurtteam collega’s. Samen hebben we een groot pallet aan mogelijkheden die we de Amsterdammer kunnen bieden. Het geeft veel vertrouwen en hoop: wij begrijpen de Amsterdammer! De drempel om hulp te vragen wordt hierdoor lager.” Over hun werkwijze vertelt Mandy: “Ik zit met het Buurtteam Amsterdam Oost op Zeeburg in dezelfde ruimte. Er wordt veel overlegd en besproken binnen het team, waardoor ik kan inspringen wanneer ik denk een bijdrage te kunnen leveren. Mijn buurtteam collega’s sturen dan vervolgens iemand naar mij door. Ik probeer collega’s ook altijd goed te informeren over wat ik aan kennis en ervaring heb, zodat ze me weten te vinden voor passende hulp.”

Mandy geeft ook voorlichting aan onder andere psychologen, huisartsen en andere hulpverleners. “Ik vind het belangrijk dat professionals weten hoe het is om aan de andere kant te staan. Hoe je bejegend wordt, hoe je gezien wordt en wat bijvoorbeeld het effect van het voorschrijven van medicatie kan hebben op iemands welzijn. Door de netwerkpartners deze inzichten te geven worden er soms ook andere keuzes gemaakt in de behandeling van een Amsterdammer.”

Puur
“Als ervaringsdeskundige kom ik heel dichtbij mensen, ik zie hen in hun pure vorm. Ze zijn zo eerlijk en tegelijkertijd kwetsbaar. Het geeft mij veel voldoening dat ik iets bij kan bijdragen aan het welzijn van anderen mensen. De gesprekken die je voert doen er echt toe. Ik word er blij van wanneer de Amsterdammer mijn aanwezigheid of inbreng waardeert en ermee aan de slag kan gaan. Ik heb heel dankbaar werk en ik blijf geïnspireerd door de Amsterdammers die ik help. Ieder mens is mooi en uniek en ik gun iedereen de kracht om dat zelf ook in te zien.”

Meer nieuwsberichten

Contact