Direct naar content

Werken bij

In ieder buurtteam in Amsterdam werken professionals met verschillende expertises en kennisgebieden nauw met elkaar samen binnen 1 team.

Heb jij interesse om te werken bij Buurtteam Amsterdam?

Binnen een buurtteam krijg jij de ruimte en verantwoordelijkheid om samen met jouw cliënten en buurtbewoners te werken aan het versterken van hun veerkracht. Dat doe je samen met alle partners in de buurt en als het nodig is, betrek je daar andere specialisten bij. Zodat alle Amsterdammers mee kunnen doen.

Met jouw talent op de juiste plek

Elk stadsdeel heeft 1 buurtteamorganisatie die verantwoordelijk is voor alle  buurtteams in dat stadsdeel. De buurtteams vormen met elkaar Buurtteam Amsterdam. Ze werken allemaal vanuit dezelfde visie en aanpak. Eén waarbij we geloven in de meerwaarde van een outreachende aanpak; een aanpak waarbij we inzetten op contact maken, praktische hulp, mensen uit hun isolement halen en bij hun omgeving betrekken. Elk stadsdeel heeft een eigen dynamiek en problematiek. Daarom kijken we samen in welk team jij je talent het best kunt uiten en waar je je ook het prettigst voelt.