Direct naar content

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze hulp. U voelt zich niet respectvol behandeld. Of u bent ontevreden over de bereikbaarheid van het buurtteam of over de begeleiding die u krijgt. Wanneer u niet tevreden bent, willen we dat graag van u weten. U kunt dan een klacht indienen.
Hier leest u hoe Buurtteam Amsterdam omgaat met uw klacht.

Samen lossen we het op

Hoe Buurtteam Amsterdam met uw klacht omgaat

Buurtteam Amsterdam bestaat uit zeven buurtteamorganisaties die met de buurtteams in de zeven stadsdelen van Amsterdam actief zijn: Noord, Centrum, West, Nieuw-West, Zuid, Zuidoost en Oost. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en willen graag leren hoe wij het beter kunnen doen. Daarom hebben wij met elkaar afspraken gemaakt over hoe we omgaan met klachten.

In gesprek met elkaar
Als u ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw buurtteammedewerker. De buurtteammedewerker gaat eerst zelf met u in gesprek. We onderzoeken wat er aan de hand is en kijken of u er samen uit kan komen.

Klacht indienen
Heeft het gesprek niet geholpen en blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de buurtteamorganisatie waaronder het buurtteam valt. Dat kan per mail, telefonisch of met een brief. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens van alle buurtteamorganisaties.

Om uw klacht in behandeling te nemen hebben wij het volgende nodig:

  • Naam, postcode, geboortedatum;
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Wat er gebeurd is, wanneer dit was en de naam van de persoon over wie de klacht gaat;
  • U mag ons natuurlijk ook laten weten wat u denkt dat een goede oplossing is.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. En verdere uitleg hoe wij omgaan met uw klacht. U hoort dan ook wie uw klacht gaat behandelen.

De klachtbehandelaar neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Dit is de persoon die u helpt de klacht op de lossen. Samen zoeken we naar een oplossing.

Binnen 6 weken moet er een oplossing zijn voor uw klacht. Als er meer tijd nodig is dan laten wij u dit weten.

Heeft u geen klacht, maar wilt u ons wel een tip geven? Laat het ons dan ook weten.

Noord

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamnoord.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Noord, t.a.v. de klachtencoördinator, Elzenhagensingel 757, 1022 LA Amsterdam
Telefonisch via: 020 435 45 55

Oost

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamoost.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Oost, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam
Telefonisch via: 020 462 03 00

Zuid

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamzuid.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Zuid, t.a.v. de klachtencoördinator, Elzenhagensingel 757, 1022 LA Amsterdam
Telefonisch via: 020 235 91 20

Nieuw-West

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Nieuw-West, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 90453, 1006 BL Amsterdam
Telefonisch via: 020 667 51 00

West

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamwest.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam West, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 95304 1090 HH Amsterdam
Telefonisch via: 020 618 49 52

Centrum

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamcentrum.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Centrum, t.a.v. de klachtencoördinator, Kloveniersburgwal 43 1011 JW Amsterdam
Telefonisch via: 020 557 33 38

Zuidoost

Per mail: klachten@buurtteamamsterdamzuidoost.nl
Per brief: Buurtteam Amsterdam Zuidoost, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 23504 1100 EA Amsterdam
Telefonisch via: 020 314 16 18

De Ombudsman
Bent u niet tevreden hoe uw klacht is opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam. De Gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De Ombudsman onderzoekt hoe de klacht behandeld is. Meer informatie over de Gemeentelijke Ombudsman kunt u vinden op ombudsmanmetropool.nl. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar 020 625 99 99

Contact