Direct naar content

Mantelzorgconsulent Willemien Stena:‘Marleen is opgelucht dat de praktische zaken geregeld zijn’

25 oktober 2021

De telefoon gaat. Marleen krijgt bericht dat ze haar volwassen zoon Paul kan ophalen van de revalidatieafdeling. Ze voelt de radeloosheid in haar opkomen. Haar zoon is niet in staat om voor zichzelf te zorgen en is hulpbehoevend. Als werkende, alleenstaande moeder moet ze van de een op de andere dag fulltime voor haar zoon zorgen. Hoe kan ze voor haar zoon zorgen en tegelijkertijd werken? Ook heeft haar zoon aanpassingen in het huis nodig en thuiszorg. Hoe kan ze dat in hemelsnaam zo snel regelen? Ze weet niet waar ze moet beginnen.

Alles op een rij

Het revalidatiecentrum verwijst Marleen door naar Willemien Stena, mantelzorgconsulent bij het buurtteam. In het gesprek met Marleen wordt het voor Willemien al snel duidelijk waar Marleen tegen aan loopt. “Op zo’n moment komt er veel op Marleen af. Er moet zorg aan huis komen voor haar zoon. Ze wordt geconfronteerd met de financiële gevolgen van haar besluit. En er moeten aanpassingen aan het huis worden gedaan. Zaken die niet van de een op de andere dag geregeld zijn. Zodra alles overzichtelijk op een rij is gemaakt van wat er gebeuren moet, heb ik haar geholpen bij het indien van de aanvragen.” De stress van het regelen en aanvragen wordt zo enigszins vermindert.

Wat er nodig is

“Samen kijken we wat er nodig is en leg ik uit wat de mogelijkheden zijn. Ik adviseer de mantelzorger, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. We hebben een aanvraag gedaan voor een ergotherapeut, een nieuwe huisarts in de buurt en een persoonsgebonden budget dat onder de WMO-voorziening valt. Via de ergotherapeut is er een aanvraag gekomen voor o.a. een traplift, tapijt, beugels voor op het toilet en in de badkamer, drempels en een rolstoel.”

Zorg delen

“Hulp vragen is niet makkelijk. Dan is het fijn dat er iemand is die je begrijpt en kan helpen bij wat je nodig hebt. 24 uur zorgen voor een ander is zwaar. Als je de zorg niet deelt dan kan het ten koste van jezelf gaan, met als gevolg dat je zelf geen zorg meer kan geven.“ Zelfzorg is belangrijk voor de mantelzorger om niet uit te vallen. Dagbesteding en respijtzorg (vervangende zorg) is dan een mogelijkheid om in te zetten. “We hebben een passende dagbesteding gevonden voor Paul, waardoor Marleen weer structuur in haar leven heeft. De voorzieningen waar ze recht op heeft zijn toegekend waardoor ze geen druk meer ervaart. Ik ben blij dat ze bij me is gekomen voor hulp en dat ik haar het gevoel heb gegeven dat ze er niet alleen voor staat.”

Meer weten over het mantelzorgaanbod in Zuidoost?
Neem contact op met de mantelzorgconsulent.
Willemien Stena, M. 06 – 386 773 02
E-mail: w.stena@buurtteamamsterdamzuidoost.nl
Kijk ook op www.buurtteamamsterdam.nl.

De mantelzorgconsulent kan o.a.:

 • Hel­pen bij het aan­vra­gen van zorg en on­der­steu­ning;
 • Hel­pen met uit­zoe­ken wat uw vra­gen en wen­sen zijn en deze on­der woor­den bren­gen;
 • Mee­gaan naar ge­sprek­ken;
 • Hel­pen bij het zoe­ken naar de juis­te in­for­ma­tie;
 • Uit­leg­gen hoe een aan­vraag ver­loopt;
 • Hel­pen bij het ma­ken van ei­gen keu­zes;
 • Mee­den­ken en hel­pen zoe­ken naar op­los­sin­gen met men­sen in de ei­gen om­ge­ving;
 • Mee­den­ken en hel­pen zoe­ken naar mo­ge­lijk­he­den in de buurt.

Aanmelden voor Dag van de mantelzorg 2021

Bent u mantelzorger? Geef u op voor de dag van de mantelzorg op woensdag 10 november en laat u voor een dag heerlijk verwennen. Voor aanmelden klik hier.

Meer nieuwsberichten

 • Gift van Sheltersuit voor WegWijsSalon Daadkr8 – Voor (T)huisloze Mannen.

  Op 12 juni kreeg onze avondinloop WegWijsSalon Daadkr8 Voor (T)huisloze Mannen bezoek. Paul Zurink van Stichting Sheltersuit kwam langs met …

  Buurtteam Amsterdam Nieuw-West - 14-06-2024
 • Welkom bij WegWijsSalon De Honingraat

  Vanaf vrijdag 31 mei ben je van harte welkom bij WegWijsSalon De Honingraat. Samen met onze samenwerkingspartners van  Eigenwijks, Stichting …

  Buurtteam Amsterdam Nieuw-West - 29-05-2024
 • Sociaal juridische voorlichting 2024

  Speciaal voor professionals, vrijwilligers en stagiaires die in de (financiële) Buurtteamspreekuren in Amsterdam werken worden verschillende sociaal juridische voorlichtingen gegeven. …

  Buurtteam IJburg - 28-05-2024
Contact