Direct naar content

Mantelzorger Amsterdam

Bent u mantelzorger in Amsterdam? Of wilt u mantelzorger worden voor iemand in uw naaste omgeving? Dan kan Buurtteam Amsterdam u helpen. Bijvoorbeeld als het lastig is om de zorg voor iemand anders te combineren met werk en uw eigen gezin. Als u extra training nodig heeft. Of als er andere praktische zaken geregeld moeten worden. Samen met u gaan we op zoek naar manieren om u te ontlasten.

Mantelzorger in Amsterdam? Buurtteam Amsterdam helpt u!

Vind een Buurtteam bij u in de buurt

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid. Als mantelzorger zorgt u langdurig voor iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld omdat die persoon al wat ouder is, chronisch ziek is of een beperking heeft en daardoor hulp nodig heeft. Door mantelzorg kan de persoon voor wie u zorgt zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. In Nederland zijn meer dan 4 miljoen mensen mantelzorger. In Amsterdam gaat het zelfs om 1 op de 3 inwoners.

De hulp die een mantelzorger geeft, bestaat vaak uit verzorging. Maar het kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hulp bij het huishouden, zoals koken of schoonmaken.
 • Geestelijke steun bieden, bijvoorbeeld bij depressie.
 • Iemand verplegen die een handicap heeft.
 • Soms verrichten mantelzorgers ook verpleegkundige handelingen. Zoals een dagelijkse insuline-injectie aan een diabetespatiënt of hulp bij het innemen van medicijnen.

Mantelzorger in Amsterdam?

Buurtteam Amsterdam helpt u

Hulp voor mantelzorgers

Mantelzorger worden ‘overkomt’ de meeste mensen. Zij kiezen er vaak niet heel bewust voor. Iemand in uw nabije omgeving heeft hulp nodig en u doet het ‘gewoon’. Het is moeilijk om ermee te stoppen, omdat u een persoonlijke band hebt met degene voor wie u zorgt. Soms gaat het zelfs om een familielid of partner met wie u in een huis woont.

Mantelzorg is daardoor langdurig en vaak intensief. En ook al doet u het uit liefde voor de ander, mantelzorg kan ook heel moeilijk zijn. En het kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Een van de grootste problemen waar mantelzorgers mee kampen, is dat ze zichzelf nog wel eens uit het oog verliezen. Hun blik is zo gericht op de ander, op de naaste die hun zorg nodig heeft, dat zij zichzelf totaal vergeten. Daarom is het belangrijk om te weten dat u hulp kunt krijgen.

1 Op de 3 Amsterdammers is mantelzorger. U ook?

Buurtteam Amsterdam helpt! Vind hier uw buurtteam.

Welke hulp voor mantelzorgers is er?

Hulp voor mantelzorgers is er in verschillende vormen:

 • Respijtzorg (vervangende zorg)
  Respijtzorg betekent dat iemand de zorg tijdelijk van u overneemt. Zodat u als mantelzorger bijvoorbeeld even rust kunt nemen, of op vakantie kunt. Respijtzorg kan door een vrijwilliger of professionele zorgverlener worden verleend. Ook logeren of dagopvang is een vorm van vervangende zorg.
 • Verlof van uw werk of andere werktijden
  Misschien is uw werkgever bereid om afspraken te maken over uw werk. Bijvoorbeeld door op andere tijden of andere plaatsen te werken zodat u alles beter kunt combineren. Ook kunt u kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen.
 • Trainingen voor mantelzorgers
  Voor mantelzorgers in Amsterdam zijn er speciale trainingen die u ondersteuning kunnen bieden. Deze zijn gericht op informatie, tips en het ontwikkelen van vaardigheden. Zoals de vraag ‘hoe kunt u als mantelzorger in balans blijven?’ Bekijk hier een overzicht van trainingen voor mantelzorgers in Amsterdam.
 • Ondersteuning van de gemeente via Buurtteam Amsterdam
  Uw gemeente biedt hulp en ondersteuning aan mantelzorgers. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij het buurtteam. In een buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij hebben veel kennis en ervaring. Samen met u zoeken zij naar een oplossing die bij u past. Verder kunnen ze u ook helpen bij om bijvoorbeeld hulp te regelen bij het huishouden of ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Alle hulp van het buurtteam is gratis. Vind hier uw buurtteam.

Krijgt een mantelzorger een vergoeding?

Als mantelzorger verzorgt u uw naaste vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of met uw buren. Mantelzorg is dus in principe onbetaald. Maar sommige mantelzorgers krijgen wel een vergoeding. Die vergoeding komt dan uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de persoon die u verzorgt. Het PGB is voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een handicap. Een PGB aanvragen gaat via uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor in uw regio. Mensen in de gemeente Amsterdam kunnen hier een PGB aanvragen. Daarnaast geven sommige zorgverzekeraars in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. En u kunt bijvoorbeeld reiskosten of parkeerkosten vergoed krijgen.

Extra vergoedingen voor mantelzorgers in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft enkele specifieke tegemoetkomingen voor mantelzorgers:

 • Tegemoetkoming openbaar vervoer
  Gemeente Amsterdam biedt mantelzorgers een tegemoetkoming in de kosten voor het openbaar vervoer als u minimaal 3 kilometer moet reizen naar uw mantelzorgadres.
 • Parkeren
  Degene voor wie u zorgt, kan een parkeervergunning voor mantelzorgers aanvragen. Als mantelzorger kunt u daarmee tegen bewonerstarief in de buurt van de cliënt parkeren.
 • Amsterdamse Vrijwilligersverzekering
  Daarnaast is er de AVV (Amsterdamse Vrijwilligersverzekering). Dit is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De gemeente betaalt deze verzekering.

Meer informatie over deze extra’s vindt u op de website van gemeente Amsterdam.
Buurtteam Amsterdam kan u gratis helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen, een PGB, de vrijwilligersverzekering of andere extra’s. Schakel gratis onze hulp in.

Mantelzorgcompliment

Verder bieden diverse gemeenten in Nederland een mantelzorgcompliment aan. Dat is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers, die vaak contant of in tegoedbonnen wordt uitgekeerd aan mantelzorgers. De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment kunnen per gemeente verschillen. Hier vindt u meer informatie over het mantelzorgcompliment. Gemeente Amsterdam kiest momenteel vooral voor bovengenoemde extra vergoedingen voor mantelzorgers.

Handige info voor mantelzorgers

Meer handige informatie voor mantelzorgers is o.a. te vinden op:
Mantelzorgamsterdam.nl: praktische tips, lokale contactgroepen en steunpunten.
Mantelzorg.nl: een landelijke vereniging die opkomt voor mantelzorgers.
Of bel de Mantelzorglijn voor vragen of een luisterend oor.
Telefoonnummer: 030 – 760 60 55.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Vragen, hulp nodig of op zoek naar iemand die naar u luistert?

Buurtteam Amsterdam helpt! Vind hier uw buurtteam.

Contact