Direct naar content

SEZO/Buurtteam Amsterdam Nieuw-West behaalt gecombineerde audit Sociaal Werk Nederland en NVVK

18 november 2021

Wij zijn er trots op om als eerste lid van zowel Sociaal Werk Nederland als van de NVVK beide certificaten te hebben behaald! De externe audit vond plaats in een periode dat we als organisatie volop in ontwikkeling waren én het was de eerste keer dat de audit gecombineerd plaatsvond. We zijn daarom extra trots op onze medewerkers die hun steentje hebben bijgedragen. Daarnaast toont het opnieuw behalen van deze certificaten aan dat de kwaliteit van ons werk op orde is om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen voor de Amsterdammers in stadsdeel Nieuw-West.

In 2021 heeft er bij SEZO/Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw West voor het eerst een gecombineerde audit voor het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland (onderdeel Algemeen Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden) en de NVVK (onderdeel Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf) plaatsgevonden. Op 7 april vond het eerste deel van deze gecombineerde audit plaats. De eerste auditdag was vooral verkennend, waarbij managers en stafleden de auditors hebben geïnformeerd over de stand van zaken van de organisatie op dat moment (net gestart met de buurtteams en volop in ontwikkeling) en wat dat betekende voor de organisatie in zijn geheel en de dagelijkse praktijk. Het tweede deel van de audit vond plaats op 31 mei en 1 juni. Tijdens het tweede deel van de audit werden medewerkers, managers en teamleiders van SHV, Vroeg Eropaf, SR en (oud) AMW’ers/buurtteammedewerkers geïnterviewd. Deze interviews gingen over het dagelijkse werk.

We kregen complimenten van de auditors dat alle medewerkers trots, positief en open vertelden over hun werk. Uiteraard hebben wij ook verbeterpunten meegekregen. We vinden het als organisatie belangrijk om deze verbeterpunten serieus te nemen om zo verder te kunnen groeien en ontwikkelen. Hierop hebben we verbeterplannen gemaakt met acties die we de komende tijd samen gaan uitvoeren en monitoren.

Meer nieuwsberichten

Contact